Naturlige kuldemedier – miljøvennlig

Naturlige kuldemedie har økt popularitet siste 20 år, med skjerpet miljøfokus settes de meste utbredte kuldemedie under press og dermed dreies fokus til alternativer som Co2, ammoniakk og ikke minst hydrokarboner: R1270, R600a og R290.

For varmepumper til bolig og næring er R290 alternativet hyppigst i bruk, uovertruffen varmefaktor, høye temperaturer og lang praktisk erfaring er faktorer som spiller inn.

Dynamisk Energi AS besitter 20 års praktisk erfaring med R290 som kuldemedie i varmepumper. De første maskinene er fremdeles i drift, blant annet i Longyearbyen på Svalbard.

Vi samarbeider med flere produsenter og satser på en bred produktportefølje med varmepumper og klimakjølemaskiner med R290 kuldemedie.

R290 er naturlig kuldemedie, i praksis ren propan med rekordlav GWP på kun 3.